Načítání

O NÁS

Představujeme Vám nový jedinečný koncept Ústavu dermatopsychologie v České republice. Věříme, že psychologická podpora u klientů s dermatologickými problémy je velice důležitá. Pacienti s dermatologickými obtížemi se často setkávají s

problémy, které jsou spojeny se stresem, bolestí, pocity svědění, poruchami spánku, depresí, úzkostmi, ztrátou sebevědomí, nebo též partnerskými a sexuálními problémy. Proto tento koncept přináší komplexní podporu lidem s dermatologickým onemocněním od psychologů, lékařů a sociálních pracovníků ve spolupráci s předními českými dermatology, které můžeme

doporučit. Naši specialisté jsou známí svým lidským přístupem ke klientům a největší možnou úrovní péče. Přejímáme inovativní metody ze zahraničí v uvedené oblasti, vytváříme vlastní metodiku a vyvíjíme úsilí pro zvýšení uznání důležitosti psychologické podpory u dermatologicky nemocných.

SPECIALISTÉ

Mgr. Ing. Felix S. Ratzenbeck, MSc. - vedoucí psycholog

Felix Ratzenbeck je absolventem magisterského programu jednooborové psychologie a 5-ti letého sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku, dále vystudoval ekonomii a management. Je zakladatelem a vedoucím psychologem v Ústavu dermatopsychologie. Dlouhodobě působí v Institutu partnerských vztahů, zabývá se tématikou osobního rozvoje a zvládání stresových situací. Publikoval desítky populárně vědeckých článků a aktivně se účastní českých i zahraničních odborných konferencí s psychologickou a dermatovenerologickou tématikou.

SLUŽBY

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Odborníci ústavu dermatopsychologie dávají důraz na emoční potřeby klienta a jeho blízkých při procesu vyrovnávání se s diagnózou, léčbou a somatopsychickými, či psychosomatickými projevy. Naši terapeuti využívají především prvky pozitivní psychologie, která využívá silných stránek klienta ke zpracování témat, prvky z kognitivně-behaviorálních směrů a daseinsanalýzy, pracují s technikami zvládání stresu, kladou důraz na empatické a autentické naslouchání, respektují klienta, jeho svobodu a rozhodnutí, nabízí podporu, bezpečí, pracují s aktuálními prožitky a pocity a přijímají ho bez výhrad takového, jaký je.

 

 

Individuální

V rámci individuálního poradenství je psycholog věnuje samostatně pouze klientovi. Akceptuje ho jako samostatnou a důstojnou bytost a přijímá ho takového, jaký je. Cíle terapie se individuálně liší, avšak často mezi ně spadá přijetí diagnózy, vytvoření návyků spojených s dermatologickou léčbou, práce na potlačení psychosomatických, či somatopsychických projevů onemocnění, sebepoznávání, znovunalezení vlastní sebedůvěry, práce se stresem, bolestí, pocity svědění, únavou, poruchami spánku, depresí, úzkostmi, nebo též partnerskými i sexuálními problémy.

Rodinné

Některá dermatologická onemocnění člena rodiny, jakým je například lupénka, či atopický ekzém, často ovlivní rodinu jako celek. V rámci sezení pracujeme komplexně na řešení problémů spojených s dermatologickým onemocněním spolu s klientem a jeho rodinou. Rodinné poradenství v našem pojetí je určené především pro děti, adolescenty a jejich rodiče. V průběhu opakovaných sezení terapeut nabízí podporu, vytváří návyky spojené s léčbou, mění maladaptivní kognitivní schémata členů rodiny, soustředí se na pocity a potřeby klienta a členů jeho rodiny. Klienti i členové rodiny si tak mohou opět definovat a najít své místo v rodině tak, aby se cítili komfortně a pracují na přijetí diagnózy a jejích důsledků.

TECHNIKY ZVLÁDÁNÍ STRESU

Dle zahraničních výzkumů má stres a opakované se vystavování stresovým situacím za následek prokazatelné zhoršení projevů atopického ekzému, negativní vliv na vznik akné a dalších kožních onemocnění. V rámci terapeutického sezení si vyzkoušíte pod vedením terapeuta řízené techniky zvládání stresu a budete se je učit aplikovat ve svém běžném životě tak, aby působili preventivně proti zhoršení kožního onemocnění v důsledku stresových situací.

 

DERMOPORADENSTVÍ

V Ústavu dermatopsychologie nabízíme dermoporadenství zaměřené na analýzu vaší pleti a doporučení optimální hygieny a péče z oblasti dermokosmetiky. Dermokosmetické přípravky mají klinicky prokázané pozitivní účinky na pleť s akutními, či chronickými dermatologickými problémy. 
 

REZERVACE


Služby

Vyberte prosím odborníka

Vyberte prosím datum

Vyberte prosím čas setkání

Vaše rezervace byla úspěšně uložena.
ind. psychologické poradenství rodinné psychologické poradenství techniky zvládání stresu dermoporadenství
CENA 1000,- 1500,- 500,- 500,-
Uvedené ceny jsou za terapeutické konzulace (50 minut), techniky zvládání stresu (40 minut), dermoporadenství (40 minut).

REFERENCE

KONTAKT

adresa.:

Slavojova 445/2, Praha 2
pin

Ústav dermatopsychologie